Kaikki kirjoittajan Tuomas Puikkonen artikkelit

Kutsu Kulttuuriyhdistys elävä ilmaisu ry:n vuosikokoukseen

Kulttuuriyhdistys elävä ilmaisu ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 29.11.2015 klo 13 Leirikeskus Sierlassa osoitteessa Haarlantie 357, Nummi-Pusula.

Tervetuloa kokoukseen!

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat sääntömääräiset ja muut asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 9 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Sääntömuutos
12. kokouksen päätös

Avaan seuraavaksi tarkemmin sääntömuutos -kohtaa:

Kulttuuriyhdistys elävä ilmaisu ry:n säännöt ovat määränneet tähän asti yhdistyksellä olevan yhden vuosikokouksen vuodessa ja hallituksen toimikauden olevan näiden vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.10-30.9. Vuosikokous on pitänyt pitää välillä lokakuu – tammikuu.

Viimeisten vuosien aikana tilikausi ja hallituksen toimikausi ovat eronneet niin paljon toisistaan, että tämä on vaikuttanut negatiivisesti hallituksen toimikauteen ja vuosikokousten järjestämiseen sekä vuosikokouksissa käsiteltävien dokumenttien tekoon.

Uudessa sääntöehdotelmassa otettaisiin käyttöön kahden kokouksen malli (kevätkokous, syyskokous) ja sekä hallituksen toimikausi että tilikausi sidottaisiin kalenterivuoteen. Näin ollen ne kulkisivat käsi kädessä tulevaisuudessa.

Syyskokous järjestettäisiin loka-joulukuussa. Tässä kokouksessa valittaisiin seuraavan vuoden toimijat (hallitus, toiminnantarkastajat yms) sekä käsiteltäisiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- sekä menoarvio.

Kevätkokous järjestettäisiin helmi-huhtikuun aikana. Kokouksessa käsiteltäisiin menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuksen jälkeinen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle.

Kahden kokouksen mallilla annettaisiin toimijoille rauha koota dokumentit ajoissa ja selkeytettäisiin edelleen yhdistyksen toimintaa. Molemmat kokoukset pidettäisiin leireillä, jotta voitaisiin maksimoida jäsenten osallistuminen kokouksiin.

Lisäksi sääntöehdotelmassa käsitellään hallituksen kokoa lisäten hallitukseen varajäseniä, joilla saadaan kasvatettua hallituslaisten määrää ilman päätösvaltaisuuden vaatiman määrän kohottamista.

Tuomas Puikkonen
Kulttuuriyhdistys elävä ilmaisu ry:n varapuheenjohtaja