Etäbardipäivä ja kevätkokouskutsu

Hei bardi!

Järjestämme sunnuntaina 4.4. klo 13-21 etäohjelmaa kaikille kiinnostuneille. Zoom-linkin saat joko Bardien Facebook-ryhmästä, joltain hallituksen jäseneltä pyytämällä tai yhdistyksen jäsenenä sähköpostista. Ohjelma on seuraava:

13-15 Codenames-peliä etäversiona
15-17 Among Us -peliä (tai mahdollisesti jotain muuta peliä osallistujien kiinnostuksen mukaan)
17-19 Etäimproa
19-21 Jutustelua ja esiintymistä toisille

Tervetuloa mukaan!


Lisäksi kevätkokous on tulossa 11.4.2021 klo 13:00. Kokouksen fyysinen sijainti on Aidasmäentie 21 B, 00650 Helsinki, mutta kaikkia paitsi kyseisessä osoitteessa asuvia kehotamme koronatilanteen takia osallistumaan etäyhteydellä. Myös kevätkokouksen Zoom-linkki on saatavilla Facebook-ryhmästä, hallituksen jäseneltä pyytämällä tai jäsenille sähköpostitse.

Lyhyesti sanottuna kokouksessa käydään läpi viime vuoden rahatilanne ja toiminta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä viime vuoden hallitukselle, ja voidaan keskustella yhdessä yhdistyksen toimintaan liittyvistä aiheista, joita kuka tahansa saa kokouksen aikana tuoda esiin.

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
  7. Muut esille tulevat asiat
  8. Kokouksen päätös