Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


leiri:ohjelmavastaavan_opas

Ohjelmavastaavan vastuutehtävät

- Kerää Tricideriin tms., ilmolomakkeisiin, tapaamisissa, mailitse tulleita ohjelma-ehdotuksia

- Lukee ohjelmaehdotukset ja arvioi niiden sovellettavuuden leirille

- Vastaa kaikille ohjelmaa ilmoittaneille:

  • Valmis ohjelmailmoittautuminen – kaavake
  • tai lisäselvityspyyntö ohjelman laadusta
  • tai ”emme tarvitse tämän kaltaista ohjelmaa”

- Tilastoi ilmoittautumisista ja leiripalautteista saatua infoa toivotusta ohjelmasta

- ”Tilaa” toivomusten ja kehityshankkeiden mukaista ohjelmaa leirille ottamalla suoraan yhteyttä mahdollisiin ohjelmanjärjestäjiin.

- Huolehtii tiedonkulusta ohjelmanjärjestäjien ja muun työryhmän välillä, ja varmistaa että ohjelmanjärjestäjät saavat tarvitsemansa informaation.

- Huolehtii mahdollisten materiaalien pysymisestä budjetissa ja hankkii ne itse tai tilaa ne muulta työryhmältä (kommunikointi budjettivastaavan kanssa).

- Laatii leirin paja-aikataulun ottaen huomioon toiveet, pajojen koon (riittääkö kaikille osallistujille tilaa pajoissa joka ohjelmapaikalla), leirin dynamiikan (ei samaan ohjelmapaikkaan kahta samantyyppistä pajaa, samoin huomioitava kuinka suurta osallistujamäärää paja mahdollisesti vetää), ruokailut

- Huolehtii ohjelman sujuvuudesta ja tiedonkulusta (halutessa tätä vastuuta voidaan jakaa) leirillä

- Kerää palautetta ohjelmajärjestäjiltä toiminnan parantamiseksi

- Selvittää omat deadlinensa ja ilmoittaa niistä pääjärjestäjälle (sen, milloin itse pitää tehdä asiat, kuten myös se, milloin tarvitsee jotain)

Aikataulu:

Ennen leiriä:

1. Otetaan vastaan ohjelmailmoittautumisia ja arvioidaan niiden soveltuvuutta, tilataan tarvittaessa lisäohjelmaa

2. Pyydetään ohjelmanjärjestäjiltä lisätietoja ja kootaan pajakuvaukset

3. Julkaistaan ohjelmakuvaukset nettisivuilla sitä mukaan kun ne valmistuvat. Pyydetään ohjelmanjärjestäjiä tutustumaan pajakuvauksiin ja toivomaan pajojensa sijoittelua aikatauluun suhteessa muuhun ohjelmaan, sekä mahdolliset kuvausten korvaustarpeet.

4. Kootaan ohjelman aikataulu pajan järjestäjiltä saadut toiveet sekä leirin dynamiikka huomioiden (mahdollisimman monelle olisi ohjelmaa joka slotissa, osallistujamäärät ja ohjelman laatu)

5. Hallinnoidaan mahdollista pajojen ennakkoilmoittautumista, hankitaan pajojen tarvitsemat materiaalit sekä huolehditaan seinille laitettavista ohjelmalistauksista ja mahdollisista ilmoittautumislistoista, jatketaan tiedonkulusta huolehtimista

6. Toimittaa lopullisen ohjelman ja pajakuvaukset tiedottajalle

Leirillä:

1. Listat seinille, pajojen materiaaleista huolehtiminen, pajatilojen katsastus

2. Varmistetaan että ohjelmajärjestäjät ovat saapuneet paikalle, esitellään pajatilat

3. Ohjelmajuoksijat tms. informaation kulku pajajärjestäjien ja muun työryhmän välillä.

4. Huolehtiminen että pajat pääsevät alkamaan ja loppumaan ajallaan ja kaikki tarvittavat välineet on toimitettu pajan järjstäjällä pajan alkaessa. n. puolessä välissä pajaa mahdollinen tarkistus että pajalla on kaikkea, loppupuolella n. 15min ennen loppua loppuvaroitus

5. Palautteen kerääminen ohjelmajärjestäjiltä ja sen välittäminen eteenpäin leirin jälkeen (mahdollisesti toiminnan kehittäminen)

Mahdollisia delegoitavia tehtäviä:

- Ohjelman hankinta - soittaa läpi mahdollisia pajajärjestäjiä

- Pajatilavastaava (tai useampi)- huolehtii ennen pajojen alkua tilan raivauksesta tarpeen vaatiessa, pajan vaatimien tarvikkeiden toimitus, pajojen aloituksesta ja lopetuksesta ajallaan(15min-kyltti)

leiri/ohjelmavastaavan_opas.txt · Viimeksi muutettu: 19.02.2014 12:15 / Janita Seppälä