Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


leiri:kysymys_liittyen_leirimaksun_palautukseen

Lisätt1923.4.2017. Tämä kohta on lisätty Keiry:n hallituksen 2017/1 kokouksen pohjalta. Kokouksessa käsiteltiin kahta pyyntöä, jotka liittyvät leirimaksujen palautukseen. Näistä toinen pyyntö hylättiin ja toinen hyväksyttiin erillispäätöksellä hallituksen kokouksen yhteydessä.

Leirimaksun palautuksen periaatteet

Ensisijaisesti leirimaksuja ei palauteta, sillä Kulttuuriyhdistys elävä ilmaisu ry -yhdistys on voittoa tavoittelematon, pyrkii minimoimaan kulunsa jäseniensä eduksi ja sen mahdollisimman pienet kulut perustuvat usein kulujen jakamiseen voiton tavoittelun sijaan.

Vaikka esimerkiksi kipeäksi tuleminen on aina valitettavaa ja tervehtyminen vie usein ennalta arvaamattoman ajan, niin periaatetta hyväksikäytetään myös mikäli jäsen tulee kipeäksi. Mikäli kipeäksi on tultu ennen leiriä, järjestäjää ei ole tästä informoitu paikkaa perumalla ja paikkaa ei olla siten voitu markkinoida ja tarjota seuraavalle osallistujalle, noudatetaan tätä periaatetta ensisijaisesti. Yhdistyksellä ei nimittäin välttämättä ole varaa palauttaa leirimaksua.

Mikäli tieto perumisesta tulee hyvissä ajoin, on leirimaksun palautus aina sitä todennäköisempää, mitä aiemmin ilmoitus tulee. Mitä nopeammin paikkaa voidaan markkinoida ja tarjota toiselle, sitä oikeudenmukaisemmin kulujen jakautuminen saadaan järjestettyä.

Hallitus käsittelee mahdolliset palautukset erikseen kokouksessaan, jossa se tarkastelee leirin toteutuneita ja arvioituja (budjetinmukaisia) tuloja yhteydessä menoihin. Leirimaksu voidaan palauttaa, mikäli yhdistyksellä on varaa. Tähän harkintaan vaikuttaa erityisesti myös se, mikäli leirin järjestäjät ja hallitus kokevat saaneensa ilmoituksen peruutuksesta niin hyvissä ajoin, että kokevat voineensa markkinoida ja tarjota paikkaa seuraavalle leirille haluavalle tai potentiaalisesti pyrkivälle.

leiri/kysymys_liittyen_leirimaksun_palautukseen.txt · Viimeksi muutettu: 23.04.2017 21:54 / Tuire Ahola